Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Grønne scenarioer for fiskeflåten: Etablering og anvendelse av modellverktøyet FiSceMod

Grønne scenarioer for fiskeflåten: Etablering og anvendelse av modellverktøyet FiSceMod

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Niels Buus Kristensen
Rapportnr: 1980/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2042-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten, pdf

Transportøkonomisk institutt (TØI) har utviklet et optimeringsbasert planleggingsverktøy kalt Fiskerinæringens ScenarioModell (FiSceMod) til tiltaksanalyse innen fiskerinæringen. FiSceMod benyttes til scenarioanalyser for reduksjon av CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050). Beregningene viser at fiskeri¬næringen vil kunne bli karbonnøytral innen 2050, og at de tilhørende tiltakskostnadene per tonn CO2 vil være i størrelsesorden lik myndighetenes referansepris på karbonutslipp i 2030.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger