Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gratis kollektivtransport som strakstiltak ved dårlig luftkvalitet

Gratis kollektivtransport som strakstiltak ved dårlig luftkvalitet

Forfattere: Harald Aas, Lasse Fridstrøm, Tormod W Haug, Britt Ann K Høiskar, Ingrid Sundvor
Rapportnr: 1457/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1684-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

EFTA-domstolen har dømt Norge for gjentatte overskridelser av grenseverdiene for luftkvalitet og for ikke å ha en tiltaksplan mot problemet. Gratis kollektivtransport er vurdert som et mulig strakstiltak for å få ned utslippene på dager med høy luftforurensning. Denne rapporten konkluderer med at dette ikke er noe effektivt tiltak. NO2-nivået i Oslo vil bare bli redusert med anslagsvis 2 prosent. Kollektivtransporten vil riktignok få en stor tilstrømning av nye reisende, men kun en av seks vil være en tidligere bilist, og færre enn en av tolv vil ha kjørt dieselbil. Det vil også være store utfordringer forbundet med å skaffe nok busser til rådighet på kort varsel. Tiltaket har dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet og belaster det offentliges økonomi.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger