Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling

Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling

Forfattere: Inger Beate Hovi, Elise Caspersen, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1363/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1580-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gir en analyse av struktur og utviklingstrender i godstransportmarkedet. Vi skiller mellom transportformene sjøtransport, jernbanetransport og vegtransport, og presenterer transportmarkedets sammensetning med hensyn til transportdistanse, varegruppe, mengde og transportarbeid. Det er gjennomført en korridoranalyse med særlig fokus på transportmiddelfordeling på de lange relasjoner og utviklingen for lastebil. Størrelse på og utvikling i kapasitetsutnyttelse for lastebil presenteres også.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger