Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Godstransport på veg: Lastebilnæringens betydning for vekst, velferd og bosetning. Sammendragsrapport

Godstransport på veg: Lastebilnæringens betydning for vekst, velferd og bosetning. Sammendragsrapport

Forfattere: Thorkel Christie Askildsen, Anne Gjerdåker
Rapportnr: 901b/2007
ISBN: 978-82-480-0782-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0781-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten søker å vise hvordan transport er en absolutt forutsetning for økonomisk vekst, og at utviklingen av vegtransport spesielt har vært av stor betydning for utviklingen av spesialiserte produksjonsstrukturer og industriens geografiske organisering. Transportutøvelsens sentrale rolle i nærings- og samfunnsutviklingen gjenspeiler seg allikevel ikke i bransjens andel av nasjonal verdiskapning: I likhet med en rekke andre aktiviteter i et samfunn preget av stor grad av gjensidig avhengighet, innkasserer ikke transportbransjen den fulle gevinst av sin uunnværlighet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger