Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Godstransport i byområder Nøkkeltall, trender og tiltak

Godstransport i byområder Nøkkeltall, trender og tiltak

Forfattere: Ingar Kjetil Larsen, Jardar Andersen
Rapportnr: 737/2004
ISBN: 82-480-0447-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Godstransport i byer fremheves som et felt hvor mangel på kunnskap er stor. Formålet med studien har vært å analysere utviklingstrekk og utvikle et bedre statistikkgrunnlag for godstransportene i norske byområder. Videre kartlegges typiske godstransportproblemer i norske byer, samt hvilke tiltak som er igangsatt for å løse disse. Studien konkluderer med at vi også i norske byer i perioder har hatt betydelig konsolidering av gods og at varehandel og forretningsmessig tjenesteyting er viktige drivkrefter for veksten i godstrafikken. Undersøkelser i studien viser videre at en del norske byer bruker forholdsvis lite ressurser på godstransportplanlegging selv om antallet konflikter mellom godstrafikk og annen trafikk synes å øke.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger