Du er her

Godsterminalens funksjon i transportsystemet

Forfattere: Janne Merete Hagen
Rapportnr: 1049/1996
Språk: Norwegian

Dokumentet er en kunnskapsoversikt innenfor emnet varelager og godsterminaler, og tar for seg terminalens funksjon i transport, organisering av terminaler i nettverk, typer terminaler og transportteknikk, samt markedsgrunnlag, lokalisering og dimensjonering av terminaler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger