Du er her

  • > Publikasjoner
  • > GODMOD-3 En makroøkonomisk modell for transportanalyser

GODMOD-3 En makroøkonomisk modell for transportanalyser

Forfattere: Trond Arnljot Jensen, Knut Sandberg Eriksen
Rapportnr: 345/1997
ISBN: 82-7133-996-6
Språk: Norwegian

Rapporten gir en teknisk beskrivelse av modellverktøyet GODMOD-3, som er tredje versjon av en generell likevektsmodell utviklet for å analysere samspillet mellom transportmarkedet og økonomien for øvrig. Modellen beregner en økonomisk likevekt under ulike antakelser om produksjonsstruktur, avgifter og restriksjoner i økonomien. For likevektssituasjonen blir produksjon, konsum og priser for alle varer/tjenester og sektorer beskrevet. GODMOD-3 er modellert i MPSGE, og modellens datagrunnlag er nasjonalregnskapet for 1992, samt transporttellinger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger