Du er her

Gjesteundersøkelsen januar - april 2000

Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng
Rapportnr: 485/2000
ISBN: 82-480-0159-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Rapporten gir en statistisk oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser som ble foretatt til/fra Norge i perioden januar - april 2000. Både overnattingsgjester og dagsbesøk er inkludert. Det kom vel 800 000 overnattingsgjester og om lag 380 000 dagsbesøkende i løpet av denne vintersesongen. En tredel av de reisende er på forretningsreise, resten er på ferie/ fritidsreise. Utenlandske gjester tilbrakte til sammen nær 4,8 millioner gjestedøgn i Norge vinteren 2000. Det har vært en nedgang på seks prosent i det totale antallet overnattingsgjester sammenliknet med fjorårets vintersesong. For ferie- og fritidsreisende har antallet ankomster gått tilbake med sju prosent, mens forretningstrafikken har vist en mer moderat tilbakegang. Antallet utenlandske gjestedøgn gikk tilbake med sju prosent i forhold til vintersesongen 1999. Nedgangen i antall gjestedøgn er mest markert for ferie- og fritidsmarkedet. Vintertrafikken fra utlandet, målt i totalt antall overnattingsgjester og gjestedøgn, er i 2000 om lag på samme nivå som i 1998. For de utenlandske bil- og bussturistene, som utgjør fire femdeler av de ferierende, var det en vekst i vintertrafikken i perioden 1996 - 1999, men denne trenden er nå avbrutt av en tilbakegang. Nedgangen har vært markant i 2000 blant tilreisende fra Sverige og Danmark, som utgjør de største utenlandske vinterferiemarkedene for norsk reiselivsnæring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger