Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Gjesteundersøkelsen 2007 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge

Gjesteundersøkelsen 2007 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge

Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun
Rapportnr: 928/2007
ISBN: 978-82-480-0827-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0828-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser til Norge i 2007, med spesiell vekt på sommersesongen (mai–september). I løpet av 2007 kom det nesten 4,3 millioner overnattingsgjester og 1,25 millioner dagsbesøkende til Norge. De utenlandske gjestene foretok i alt 29 millioner overnattinger, hvorav forretningsreisende sto for 4,8 millioner. Forretningstrafikken fra utlandet økte i 2007 med sju prosent målt ved antall ankomster. Ferie- og fritidstrafikken har i 2007 økt med fem prosent målt ved antall ankomster og seks prosent målt ved antall gjestedøgn. Tyskland er det klart viktigste landet for norsk reiselivsnæring. Andre viktige land er Sverige, Danmark, Storbritannia, USA og Nederland. 27 prosent av de utenlandske overnattingene i Norge foregår på hotell. Blant feriegjestene om sommeren er også camping, overnatting på hytte og hos slekt og venner mye brukt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger