Du er her

Gjesteundersøkelsen 2006

Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 864/2006
ISBN: 978-82-480-0700-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0701-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser til Norge i 2006, med spesiell vekt på sommersesongen (mai–september). I løpet av 2006 kom det om lag 3,9 millioner overnattingsgjester og 1,3 millioner dagsbesøkende til Norge. De utenlandske gjestene foretok i alt 26 millioner overnattinger, hvorav forretningsreisende sto for 4,3 millioner. Dessuten foretok cruiseturistene 1,8 millioner dagsbesøk i norske havner sommeren 2006. Cruisetrafikken har økt meget sterkt de seneste årene. Forretningstrafikken fra utlandet økte også i 2006. Ferie- og fritidstrafikken har økt med tre prosent målt ved antall ankomster, men kortere oppholdstid i Norge fører til stagnasjon når det gjelder gjestedøgn. Størst har økningen vært for dem som brukte fly. Tyskland er det klart viktigste landet for norsk reiselivsnæring. Andre viktige land er Sverige, Danmark, Storbritannia, USA og Nederland. 27 prosent av de utenlandske overnattingene i Norge foregår på hotell. Blant feriegjestene om sommeren er også camping, overnatting på hytte og hos slekt og venner mye brukt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger