Du er her

Gjesteundersøkelsen 2003

Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal
Rapportnr: 693/2003
ISBN: 82-480-0397-3
Språk: Norwegian

Rapporten gir en oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser i Norge 2003, med spesiell vekt på sommersesongen (mai–september). I året 2003 kom det 3,15 millioner overnattingsgjester og 1,15 millioner dagsbesøkende til Norge. De utenlandske gjestene foretok i alt 21,3 millioner overnattinger, hvorav forretningsreisende sto for tre millioner av disse. Om sommeren foretok cruiseturistene en million dagsbesøk i norske havner. Forretningstrafikken fra utlandet gikk betydelig ned i 2003. Det samme gjaldt tallet på dagsbesøk. På den annen side har det vært en klar vekst i ferie- og besøkstrafikken, størst har økningen vært for dem som bruker fly og for cruisetrafikken. Bobiltrafikken har også økt, mens antall turbusser viser motsatt tendens. Tyskland er det klart viktigste landet for norsk reiselivsnæring. Andre viktige land er Sverige, Danmark, Storbritannia, Nederland og USA. Andelen som overnatter på hotell har vært synkende de siste to år, men dette er fortsatt den mest brukte overnattingsform med 27 prosent av alle overnattingene om sommeren. Hver femte overnatting i sommersesongen foretas hos slekt og venner, og denne andelen økte i 2003. Mange overnatter også på campingplasser (18%) og i leid hytte (17%).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger