Du er her

Gjestestatistikk for vintersesongen 1999

Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 1139/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Gjestestatistikken for vintersesongen 1999 dekker alle utlendingers reiser i Norge i perioden januar - april. I dette tidsrommet kom det 1,2 millioner utenlandske forretnings- og feriereisende til Norge. Av disse var det ca 825 000 overnattingsgjester som tilbragte nær 5 millioner gjestedøgn i Norge. Dette er en økning på 5 prosent når det gjelder antallet ankomster og 4 prosent når det gjelder antallet gjestedøgn. Overnattingsgjestene kommer i første rekke fra Sverige og Danmark.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger