Du er her

Gjestestatistikk for vintersesongen 1998

Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 1119/1998
Språk: Norwegian

Gjestestatistikken for vintersesongen 1998 dekker alle utlendingers reiser i Norge i perioden januar - april. I dette tidsrommet kom det 1,13 millioner utenlandske forretnings- og feriereisende til Norge. Av disse var det nærmere 800 000 overnattingsgjester som tilbragte 4,6 millioner gjestedøgn i Norge. Ovenattingsgjestene kommer i første rekke fra Sverige og Danmark.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger