Du er her

Gjestestatistikk for sommersesongen 1999

Forfattere: Petter Dybedal, Arne Rideng
Rapportnr: 1153/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Gjestestatistikken for sommersesongen 1999 omfatter alle utenlandske besøk i Norge i perioden mai-september. I dette tidsrommet kom det 3,25 millioner utenlandske forretnings- og feriereisende til Norge. Av disse var det nesten to millioner overnattingsgjester, som tilbragte 15 millioner gjestedøgn i Norge. To millioner gjestedøgn var knyttet til en forretningsreise, 13 millioner til en feriereise. Sammenlignet med sommersesongen 1998, var det en vekst i forretningstrafikken på 11 prosent, men en nedgang i ferietrafikken på åtte prosent, målt i antall gjestedøgn. Notatet gir en oversikt over sentrale strukturtrekk for den utenlandstrafikken i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger