Du er her

Gjestestatistikk for sommersesongen 1998.

Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 1122/1998
Språk: Norwegian

Gjestestatistikken for sommersesongen 1998 dekker alle utlendingers reiser i Norge i perioden mai - september. I dette tidsrommet kom det 3,15 millioner utenlandske forretnings- og feriereisende til Norge. Av disse var det nærmere 2 millioner overnattingsgjester, som tilbragte 17 millioner gjestedøgn i Norge. Ferietrafikken står for 14,6 millioner av disse gjestedøgnene. Sammenliknet med året før, var det en vekst i ferietrafikken med bil fra utlandet på fem prosent målt i antallet gjestedøgn. Notatet gir en presentasjon av sentrale strukturtrekk for utenlandstrafikken i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger