Du er her

Gjestestatistikk 1999

Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 475/2000
ISBN: 82-480-0146-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten gir en statistisk oversikt over utenlandske forretnings- og feriereiser som ble foretatt til/fra Norge i 1999. Både overnattingsgjester og dagsbesøk er inkludert. Det kom 3,2 millioner overnattingsgjester og om lag 1,2 millioner dagsbesøkende i løpet av dette året. En firedel av de reisende er på forretningsreise, resten er på en ferie/ fritidssreise. Utenlandske gjester tilbrakte til sammen 22 millioner gjestedøgn i Norge i 1999. Det er også foretatt sammenligninger med tidligere år. Tallet på dagsbesøk og antall cruisepassasjerer har økt i 1999 sett i forhold til 1998. Derimot viser antall overnattingsgjester en nedgang på to prosent, mens tallet på gjestedøgn er redusert med fire prosent det siste året. Rapporten beskriver også de utenlandske gjestenes reisemønstre og overnattingsmåter. Videre er sesongfordelingen belyst.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger