Du er her

Gjestestatistikk 1998

Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng
Rapportnr: 416/1999
ISBN: 82-480-0075-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten gir en statistisk oversikt over utenlandske forretnings- og feriereisende som besøkte Norge i løpet av 1998. Praktsk talt alle overnattingsgjester og dagsbesøkende er regnet med i statistikken. I alt kom det ca 33 millioner overnattingsgjester og ca 1,2 millioner dagsbesøkende i løpet av dette året. 74 prosent av overnattingsgjestene var på feriereise og 26 prosent var på forretningsreise. Totalt tilbragte disse utlendingene 25,3 millioner gjestedøgn i Norge. Rapporten beskriver de utenlandske gjestenes reisemønstre og overnattingsmåter. Videre er sesongfordelingen belyst. Enkelte trekk ved de utenlandske bilturistenes reiser i Norge i sommersesongen er også analysert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger