Du er her

  • > Publikasjoner
  • > GISNETT - fra ELVEG-data til nettverksmodeller med kobling mot GIS.

GISNETT - fra ELVEG-data til nettverksmodeller med kobling mot GIS.

Forfattere: Tom N Hamre
Rapportnr: 1170/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Programmet GISNETT er utviklet for å kunne benytte data fra ELVEG til å generere vegnett med tanke på bruk i nettverksmodeller som Emme/2 og Trips. Videre er det lagt opp til å beholde koblinger til ELVEG slik at det er mulig å importere resultater fra nettverksmodellene tilbake til GIS/ArcView for visualisering og eventuelt videre beregninger. Dette notatet samler dokumentasjonen av GISNETT, ved å gi en kort oversikt - og å henvise til arbeidsdokumenter for videre detaljer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger