Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder Referat fra workshop 10. - 12. juni 2002, Marholmen, Norrtälje

Genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder Referat fra workshop 10. - 12. juni 2002, Marholmen, Norrtälje

Forfattere: Terje Assum
Rapportnr: 594/2002
ISBN: 82-480-0283-7
Språk: Danish/Norwegian/Swedish
Vedlegg Hele rapporten

I Norden finnes både visjoner, kvantifiserte målsettinger og planer for reduksjon av trafikkulykker. Det finnes også omfattende og solid kunnskap om effekter av trafikksikkerhetstiltak (-åtgärder) og kompetente fagfolk. Likevel viser det seg vanskelig å gjennomføre effektive trafikksikkerhetstiltak i et slikt omfang at dødsulykkene og de alvorlig trafikkskadene blir redusert så mye at målsettingene oppnås. Selv om det finnes noe forskning om gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, er dette et forskningsfelt som har vesentlig svakere tradisjon enn de fleste andre forskningsfelt innen trafikksikkerhet. TØI og VTI har derfor på oppdrag fra Vägverket arrangert en nordisk workshop om gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak for å presentere state-of-the-art på området og peke på forbedringsmuligheter for gjennomføring og problemstillinger for videre forskning. Innleggene og diskusjonen på workshopen presenteres i denne rapporten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger