Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 640/2003
ISBN: 82-480-0335-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer beregninger av de direkte og indirekte økonomiske virkningene av turisme for Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark for året 2001. Direkte og indirekte virkninger av reiseliv utgjør ca 10 prosent av produksjonsverdien i alle næringer (eksklusive offentlig sektor)i hvert av de tre nordligste fylkene, og ca åtte prosent i Nord-Trøndelag. De indirekte virkningene er i størrelsesorden 30 - 40 prosent av de direkte virkningene i fylkene. For hver krone besøkende legger igjen i fylket, skapes økonomisk aktivitet i form av leveranser og bruk av lønns- og eierinntekter for ytterligere 30 - 40 øre.Turisters forbruk genererer direkte og indirekte mellom sju og ni prosent av omsetningen i varehandelen og mellom 54 og 65 prosent av omsetningen i hotell- og restaurantsektoren.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger