Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fylkeskommunens bestiller- og samordningsrolle i samferdselssaker

Fylkeskommunens bestiller- og samordningsrolle i samferdselssaker

Forfattere: Oddgeir Osland, Frode Longva, Merethe Dotterud Leiren
Rapportnr: 990/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0918-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten drøfter de to fylkeskommunenes bestillerrolle i samferdselssaker, dvs overfor Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) og Statens vegvesen Region sør (SVRS) . Forslag til tiltak for å bedre bestillerrollen presenteres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger