Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming av kollektivtransporten

Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming av kollektivtransporten

Forfattere: Merethe Dotterud Leiren, Lene Kolbjørnsen
Rapportnr: 980/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0911-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

De siste årene har det vært et stadig sterkere fokus på universell utforming. Nasjonal transportplan har forankret dette som ett av fem hovedmål, og regjeringens tilskuddsordning i forbindelse med tilgjengelighetsprogrammet BRA har bidratt med midler. Elleve fylkeskommuner har formulert generelle mål om temaet i fylkesplanene sine, og i enkelte byområder finner vi gode eksempler på at flere ledd i en reisekjede er tilrettelagt. Det er en lang veg å gå før kollektivtransportsystemet er tilrettelagt og utformet slik at "alle" kan bruke det, både med og uten spesialløsninger. Økonomien er begrenset, det er behov for nasjonale standarder og økt kompetanse, og vintervedlikeholdet byr på ekstra utfordringer. Når hele reisekjeden skal gjøres tilgjengelig, krever det at svært mange aktører gjør sin del, og alt må henge sammen. Rapporten foreligger kun i elektronisk format. Den kan lastes ned fra TØIs nettside

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger