Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fremkommelighetstiltak og næringslivets køkostnader

Fremkommelighetstiltak og næringslivets køkostnader

Forfattere: Elise Caspersen, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1469/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1694-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet gjennomført en litteraturstudie av tiltak som bidrar til å øke gods- og næringslivets fremkommelighet. I tillegg har vi beregnet næringslivets forsinkelseskostnader på strekning E18 Asker-Skøyen og E39 Auglendshøyden-Forus. Basert på trafikktall for 2014 finner vi at forsinkelser koster næringslivet omkring 167 000 kroner per yrkesdøgn på strekningen E18 Asker-Skøyen, og omkring 21 500 kroner på strekning E39 Auglendshøyden-Forus. På strekning E18 Asker-Skøyen kan forsinkelseskostnadene reduseres med inntil 59 % dersom man innfører tiltak som motvirker forsinkelser utenom rushtid. Vi har sett på effekten av å gi godsbiler tilgang til kollektivfelt utenom rushtid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger