Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Framtidig organisering og kontraktsformer for kjøp av kollektivtransporttjenester i Telemark

Framtidig organisering og kontraktsformer for kjøp av kollektivtransporttjenester i Telemark

Forfattere: Trine Hagen, Bård Norheim
Rapportnr: 514/2001
ISBN: 82-480-0194-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Telemark fylkeskommune skal velge framtidig organisering og kontraktsform for sin kollektivtransport. Rapporten er et beslutningsgrunnlag for politisk valg og fokuserer på erfaringer med forskjellige typer kontrakter og forskjellig organisering av myndighetsoppgavene i forbindelse med kjøp av kollektivtransporttjenester i Norge og utlandet. Demografiske forhold i fylket er av betydning. Skoleskyss er en dominerende del av det totale kollektivtransportarbeidet, noe som reduserer mulighetene for endringer i kollektivtilbudet. Forslag til ny EU-forordning for kollektivtransport gir også føringer for hva Telemark bør velge der kontraktene er store nok til å bli berørt av forordningen. Rapporten konkluderer med at resultatavhengige tilskuddskontrakter er hensiktsmessige for å oppnå fylkets mål med sin kollektivtrafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger