Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fotgjengerskader i Oslo i 2016 - En analyse av skadedata fra Oslo legevakt

Fotgjengerskader i Oslo i 2016 - En analyse av skadedata fra Oslo legevakt

Forfattere: Hanne Beate Sundfør, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1609/2017
ISBN: 978-82-480-2140-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2107-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Eneulykker blant fotgjengere har tradisjonelt fått liten oppmerksomhet ettersom de ikke inngår i definisjonen av trafikkulykker (påkjørsler). Oslo skadelegevakt samlet i 2016 inn data om totalt 6309 fotgjengerskader. Hele 97 prosent av disse er eneulykker. De fleste ulykkene er lite alvorlige (små brudd, hjernerystelse, sårskader), men sju prosent er alvorlig skader (kompliserte brudd, alvorlige hodeskader). Det skjer flest skader der folk går mest – på fortau og i gangfelt. Om vinteren er det mer enn dobbelt så mange fotgjengerskader som om sommeren. De fleste skadene om vinteren skjer pga. fall på is og snø. De fleste som skades, har brudd eller forstuinger i armer eller bein. Flere kvinner enn menn skades som fotgjengere, og forskjellen øker med økende alder. Bedre vinterdrift vil kunne redusere antallet fotgjengerskader betydelig. Prosjektet er finansiert av Statens vegevesen og inngår i forskningsprogrammet «Bedre sikkerhet i trafikken» (BEST).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger