Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Forsøksordningen for utvikling av kollektivtransport : samlet evaluering av 1991- og 1992-prosjekter

Forsøksordningen for utvikling av kollektivtransport : samlet evaluering av 1991- og 1992-prosjekter

Forfattere: Heidi Renolen, Frode Hammer
Rapportnr: 292/1995
ISBN: 82-7133-934-6
Språk: Norwegian

Samferdselsdepartementets forsøksordning for kollektivtransport ble etablert i 1991 og er videreført i 1992-95. Forsøk med lavere takster, småbusser, serviceruter, økt frekvens, ekspress-busser, trafikantinformasjon, terminaler/-holdeplasser og markedsføring viser at det er mulig å få flere til å bruke kollektive transport-midler. I Kristiansand har en hatt en vekst i kollektivtrafikken på 30 prosent i løpet av tre år. Det er forsøk med småbusser som generelt sett har gitt størst andel nye passasjerer. De ulike tiltakene tiltrekker seg forskjellige trafikantgrupper, men grovt sett virker det som at for hver bilist en klarer å rekruttere som kollektivtrafikant, rekrutterer en også en person som tidligere gikk/syklet eller unnlot å reise. I femårsperioden 1991-95 er det gitt 438 millioner kroner i støtte til i alt 511 forsøk. Miljøvern-departementet har også deltatt i Forsøksordningen med støtte. Rapporten presenterer en samlet analyse av de forsøkene som er rapportert fra 1991 til februar 1994.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger