Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Forskningsbehov vedrørende næringslivets transporter og miljø

Forskningsbehov vedrørende næringslivets transporter og miljø

Forfattere: Inger Beate Hovi, Rolf Hagman
Rapportnr: 963/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0885-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Transportnæringen er en viktig kilde til utslipp av CO2. I følge SSB utgjør godstransport ca 40% av utslipp knyttet til mobil forbrenning, når utenriks sjøtransport holdes utenom. I rapporten tas det opp flere deltema som kan egne seg for videre forskning for å bidra til å redusere miljøulempene knyttet til godstransportene. Temaene er relatert til 1) Teknologiske endringer i transportnæringen, 2) Økt effektivitet knyttet til transportavvikling og 3) Tilrettelegging for intermodale transporter. Rapporten utgis kun i elektronisk form.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger