Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Forsering eller hvileskjær? Om utsiktene til klimagasskutt i veitransporten

Forsering eller hvileskjær? Om utsiktene til klimagasskutt i veitransporten

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Vegard Østli
Rapportnr: 1846/2021
ISBN: 978-82-480-1792-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1399-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Utsiktene til klimagasskutt i veitransporten studeres ved hjelp av TØIs framskrivingsmodell for kjøretøyparken – BIG. En videreføring av dagens virkemiddelbruk vil neppe være tilstrekkelig til å nå et mål om 50 prosents klimagasskutt i veitransporten i 2030 sammenliknet med 2005. Energiforbruket i veitransport vil synke, til tross for at trafikken antas å øke. I beste fall synker energiforbruket med 49 prosent fra 2019 til 2050, i verste fall med bare 19 prosent. Men strømforbruket vil øke. I 2050 beregnes strømforbruket i veitransporten til mellom 7 og 11 TWh per år, avhengig av hvor raskt kjøretøyparken elektrifiseres. I tillegg beregnes hydrogenforbruket i 2050 å bli inntil 4 TWh, når vi regner inn energitapet ved elektrolyse av vann. Til sammen vil kjøretøyene da legge beslag på en mengde elektrisitet som svarer til ca. 10 prosent av Norges nåværende vannkraftproduksjon.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger