Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fornybare drivstoffer – Fornybar diesel: HVO

Fornybare drivstoffer – Fornybar diesel: HVO

Forfattere: Christian Weber, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1475/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1699-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) har den fordelen at den kan blandes inn i fossil diesel i ulike andeler, og at dagens infrastruktur for fossil diesel kan benyttes. Hvor stor klimapåvirkningen av HVO er, vil være avhengig av hvilke råvarer som benyttes til å produsere drivstoffet, og hvor råvaren er produsert. I verste fall kan HVO gi et høyere klimabidrag enn konvensjonell diesel. For tunge Euro IV kjøretøy er det rensesystemet som bestemmer utslippet av NOx og PM. Det forventes derfor at utslippet vil være på linje med det fra fossil diesel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger