Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fordeling av turistovernattinger på fylker - grunnlagsberegninger for satelittregnskap for reiseliv på fylkesnivå

Fordeling av turistovernattinger på fylker - grunnlagsberegninger for satelittregnskap for reiseliv på fylkesnivå

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 589/2002
ISBN: 82-480-0278-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Regionalisering av overnattingsdata innebærer et betydelig databearbeidingsproblem. Turister benytter en rekke ulike typer overnattingsfasiliteter som ikke omfattes av statistikkplikt, dermed må man kombinere registerstatistikk med eksisterende utvalgstellinger. I denne rapporten diskuteres datakilder og mulige metoder, og det vises hvordan og under hvilke forutsetninger man kan produsere regionale overnattingstall. Det presenteres resultater på fylkesnivå. Beregningene i denne rapporten danner blant annet grunnlaget for SSBs etablering av fylkesvise satellittregnskap for turisme. Beregningene angir antall overnattinger i 1997 i hvert fylke, fordelt på nordmenn/utlendinger, overnattingsform og om det er fritids- eller yrkesbetinget trafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger