Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Forbruksundersøkelser blant vinterturister og norske kurs- og konferansedeltakere

Forbruksundersøkelser blant vinterturister og norske kurs- og konferansedeltakere

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 337/1996
ISBN: 82-7133-987-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en oversikt over turistenes for-bruksutgifter i Norge vinteren 1996. Videre gis det en oversikt over forbruket ved ulike overnat-tingsformer på fire større vintersportsteder. Dette sammenholdes med resultatene av intervjuer som er foretatt ved fergeleier og på Svinesund i det turistene forlater Norge. Rapporten gjengir også resultatene fra en intervjuundersø-kelse blant norske kurs- og konferansedeltakere på hoteller i Norge. Videre oppsummerer rapporten erfaringer med slike forbruksundersøkelser blant turister mer generelt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger