Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Follobanen og innfartsparkering - Bruk av innfartsparkeringsplasser før og etter åpning av Follobanen

Follobanen og innfartsparkering - Bruk av innfartsparkeringsplasser før og etter åpning av Follobanen

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Torstein Storsveen Throndsen
Rapportnr: 1996/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2063-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Rapporten analyserer hvordan Follobanen har påvirket bruken av innfartsparkeringsplasser langs Østfoldbanen. Vi har registrert brukere før og etter åpning av Follobanen. Resultatene viser at forbedringen av togtilbudet har bidratt til flere brukere av innfartsparkering. Stasjoner som ikke opplever forbedret togtilbud, opplever også mindre brukervekst enn andre. Vi ser også en viss effekt av sonestruktur på kollektivbilletter. Stasjoner som ligger helt i ytterkanten av en prissone ser ut til å oppleve noe høyere brukervekst.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger