Du er her

Flytrafikken i første tertial 2009

Forfattere: Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 1028/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0993-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver hovedresultater fra reisevaneundersøkelsen på fly 2009 (RVU) i første tertial. Undersøkelsen omfatter all ruteflyging i Norge (minus regionalnettet) og mellom Norge og utlandet. I første tertial 2009 var 56 prosent av innenlandsreisene og 42 prosent av reisene mellom Norge og utlandet arbeidsrelaterte. Utviklingen preges av at Norwegian tar markedsandeler - 25 prosent av utenlandsreisene og 34 prosent av innenrikstrafikken gikk med Norwegian. SAS’ markedsandeler er henholdsvis 32 og 51 prosent. Lavkostselskapene hadde samlet sett 36 prosent av utenlandstrafikken i første tertial, mot drøyt 20 prosent i 2005. Amsterdam var største transferlufthavn i utlandet, og har dermed gått forbi København. Åpningen av Rygge sivile lufthavn har bidratt til økt konkurranse om passasjerene til/fra Østlandet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger