Du er her

Flysikkerhet i Norge

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 782/2005
ISBN: 82-480-0524-0
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0525-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gjengir hovedresultatene av en spørreundersøkelse som er gjennomført blant folk som arbeider med sikkerhetsrelaterte funksjoner i norsk luftfart. Utvalget består av piloter, kabinansatte, flygeledere, flyteknikere, bakketjeneste, planleggere og ansatte i Luftfartstilsynet. Også folk i lederposisjoner er spurt. Et klart fleretall mener omorganiseringene som har vært gjennomført de senere år, har vært negative for sikkerheten i norsk luftfart, men at det samtidig har skjedd tekniske forbedringer og forbedringer mht til rapportering av hendelser. De negative og de positive endringene utligner hverandre langt på vei, men det er et knapt flertall som mener at sikkerheten alt i alt er forverret de siste fem år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger