Du er her

Flaskehalsproblemer i samferdselsforskningen

Forfattere: Sverre Strand
Rapportnr: 431/1999
ISBN: 82-480-0092-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Denne rapporten representerer første fase i et arbeid for å definere og utrede relevante grunnlagsproblemer i samferdselsforskningen, relevant i betydningen å bidra til at anvendelsen av grunnforskningen skal bli så anvendbar som mulig. Ambisjonen er å begrunne hvorfor disse problemene av forskjellige grunner også bør karakteriseres som kunnskapsmessige flaskehalsproblemer. I rapporten er denne problematikken illustrert gjennom å drøfte seks slike flaskehalser, nemlig adferdsrelevante bilkostnader; adferdsrelevante tidskostnader; generaliserte kostnader og koblingen til nytte-kostnadsanalysen; holdningsundersøkelser, adferdsprediksjon og egenkompetanse; prognoser av fortid vs prognoser av framtid, og ringvirkninger og den perfekte trafikkprognose.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger