Du er her

Ferie- og fritidsreiser

Forfattere: Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 614/2002
ISBN: 82-480-0308-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 er mer enn 20.000 personer intervjuet om sine reisevaner. Dette temaheftet tar for seg befolkningens ferie- og fritidsreiser. Undersøkelsen viser at personer i alderen 13 år og eldre i gjennomsnitt foretar 3,7 ferie- og fritidsreiser i året. Hver fjerde ferie- og fritidsreiser går til utlandet. Dette betyr at ”gjennomsnittsnordmannen” reiser utenlands i forbindelse med ferie og fritid en gang i året. På ferie- og fritidsreisene har man i gjennomsnitt fire overnattinger på reisens endepunkt. Utviklingen går i retning av flere kortvarige reiser, dvs reiser med 1-3 overnattinger. Sør-Europa er det mest populære reisemålet for ferie- og fritidsreiser til utlandet. Resultatene viser også at mange nordmenn har feriehus i Sverige. På 12 prosent av reisene til Sverige overnattes det i egen hytte/hus.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger