Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fartsgrensereduksjon i tettbygd strøk: Virkning på fart og ulykker

Fartsgrensereduksjon i tettbygd strøk: Virkning på fart og ulykker

Forfattere: Truls Vaa
Rapportnr: 1085/1997
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Notatet gir en gjennomgang av undersøkelser av tiltakene reduksjon av fartsgrense til 30 og 40 km/t, fartsgrensesoner og humper. Hver av undersøkelsene er beskrevet mht virkning på ulykker, fart og undersøkelsesdesign. Virkning på annen atferd, framkommelighet og miljø er også berørt i den grad dette er dokumentert. Alle undersøkelser er ulykkesstudier og virkning på ulykkene er oppsummert og beregnet ved meta-analyse. Tiltakene fartsgrensesoner og humper er best undersøkt. Disse tiltakenes reduksjon av på personskadeulykkene er beregnet til hhv 18 og 37% ved studier der kontrollgruppe er benyttet. Tiltakene ser ut til å kunne gi hhv ca 3,5% og 4,5% ulykkesredukjon for hver km/t farten reduseres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger