Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Faglig grunnlag for bylogistikkplaner i Norge - NORSULP Leveranse 3.1

Faglig grunnlag for bylogistikkplaner i Norge - NORSULP Leveranse 3.1

Forfattere: Karin Fossheim, Jardar Andersen, Olav Eidhammer, Astrid Bjørgen
Rapportnr: 1588/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2082-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten har vi samlet relevant informasjon og kilder for bylogistikk. Den er tenkt å fungere som et faglig grunnlag for planlegging for varelevering i by, bylogistikkplaner og formulering og implementering av virkemidler og/eller tiltak rettet mot bylogistikk. Vi oppsummerer hva bylogistikk omfatter av transporter, definerer tilgjengelige virkemidler og presenterer eksisterende datakilder og indikatorer. Videre kartlegges hvordan bylogistikk forankres i norsk planverk og hvilke føringer dette legger på planlegging. Samarbeid og medvirkning trekkes frem som sentralt for å kunne bedre forholdene for varelevering i byer. I rapporten inkluderes eksempler på hva som er status i de norske byene involvert i prosjektet. I tilfellene der norske byer mangler praksis inkluderes utenlandske erfaringer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger