Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Faglig bemerkning – Handelsanalyse for Fredrikstad

Faglig bemerkning – Handelsanalyse for Fredrikstad

Forfattere: Marianne Knapskog
Rapportnr: 1514/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1749-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Fredrikstad kommune mottok i mai 2016 en handelsanalyse for Fredrikstad sentrum fra en privat oppdragsgiver for å vurdere en tomt på området Værste for utvikling til kjøpesenter. Her ble konsekvensene for handel i Fredrikstad vurdert fram mot 2040. Transportøkonomisk institutt ble spurt av Fredrikstad kommune om å vurdere analysen. De viktigste bemerkningene er at handelsanalysen gir svar på hvor mange kvadratmeter som kan bygges ut i Fredrikstad de neste ti årene, men at den ikke gir svar på om Værste er rett lokalisering for handel. Dette gjelder spesielt forhold til effekten dette vil ha på Fredrikstad sentrum.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger