Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evalueringstradisjoner og kvalitetskriterier i samferdselssektoren

Evalueringstradisjoner og kvalitetskriterier i samferdselssektoren

Forfattere: Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren, Annelene Holden Hoff, Aud Tennøy, Sverre Strand
Rapportnr: 929/2007
ISBN: 978-82-480-0829-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0830-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en beskrivelse av og sammenfatter eksempler på ulike tradisjoner i evaluering av samferdselstiltak, fra de mer formaliserte som nytte-kostnadsanalyse til mindre formaliserte som kvalitative organisasjonsanalyser. Rapporten analyserer disse med bakgrunn i etablerte kriterier for kvalitet ved evaluering, og søker å lokalisere kritiske punkter ved ulike tradisjoner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger