Du er her

Evaluering og verifisering av NEMO

Forfattere: Jardar Andersen, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 625/2003
ISBN: 82-480-0319-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

På oppdrag for Arbeidsgruppe for transportanalyser - NTP har TØI i 2001-2002 i samarbeid med SINTEF oppgradert den nasjonale nettverksmodellen for godstransport, NEMO. For å ta stilling til fremtidig videreutvikling og bruk av modellen har transportetatene ønsket en evaluering og verifisering av NEMO. Formålet med arbeidet har vært å kartlegge modellens bruksområder. Vi har sammenlignet modellresultater med statistikk, beregnet elastisiteter ved kostnadsendringer i modellen og vurdert resultater fra bruk av modellen for å kartlegge på hvilket detaljeringsnivå modellen kan gi troverdige resultater. I hovedtrekk gir modellen troverdige resultater på nasjonalt nivå, nokså pålitelige resultater på regionalt nivå, men svært usikre resultater på kommunenivå. Det anbefales derfor at den nåværende versjonen av NEMO ikke benyttes til lokale analyser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger