Du er her

Evaluering av vegkontorenes organisering

Forfattere: Tor Lerstang, Terje Assum, Jon Inge Lian, Inger-Anne Ravlum
Rapportnr: 396/1998
ISBN: 82-480-0053-2
Språk: Norwegian

Statens Vegvesen gjennomførte 1. juli 1995 en organisasjonsendring på alle vegkontor. Bakgrunnen var bl a Stortingets ønske om å skille myndighets- og produksjonsdelen av etaten. Vegdirektoratet ønsket i tillegg å forenkle organisasjonen og sikre en geografisk nærhet mellom myndighets- og produksjonsoppgavene. Evaluering viser at omorganiseringen er gått rimelig bra, men at det har vært betydelige overgangsproblemer. Trafikkavdelingen har de største problemene. Det gjelder forståelse av myndighetsrollen, intern integrasjon av ulike kulturer og samhandlingen med Produksjonsavdelingen. Videre pekes det på at skillet mellom myndighet og produksjon gir mer byråkrati og papirarbeid og så langt gjort effektiv planlegging av ressursbruken vanskelig for Produksjonsavdelingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger