Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av varedistribusjon med elektrisk lastesykkel i Bergen og Oslo

Evaluering av varedistribusjon med elektrisk lastesykkel i Bergen og Oslo

Forfattere: Tale Ørving, Grunde Haraldsson Wesenberg, Christian Weber, Sidsel Ahlmann Jensen
Rapportnr: 1760/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1432-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Målet med denne evalueringen har vært å identifisere potensialet ved bruk av elektriske lastesykler i varedistribusjon. Evalueringen baserer seg på erfaringer fra DHL Express i Oslo og DB Schenker i Oslo og Bergen. I tillegg bidrar evalueringen med kunnskap om hvordan offentlig sektor kan tilrettelegge for bruk av lastesykler i varetransport i by. Resultatene indikerer at lastesykkelen har potensial for å bli et velegnet transportmiddel i varedistribusjonen, men at flere forutsetninger må være tilstede. Lastesykkelen er fleksibel i trafikken og kan utføre mer optimale ruter enn varebilen. Lastesykkelen har derimot begrensninger på lastekapasitet, rekkevidde og hastighet. God planlegging av varesortering, samt tilgang til sentrumsnære omlastingslokasjoner er avgjørende for å lykkes med lastesykkeldistribusjon.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger