Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av Vägverkets informasjonsvirksomhet.

Evaluering av Vägverkets informasjonsvirksomhet.

Forfattere: Terje Assum
Rapportnr: 683/2003
ISBN: 82-480-0384-1
Språk: Norwegian

Seks informasjonskampanjer valgt ut av Vägverket er gjennomgått med hensyn til effekter og evaluering. I alle kampanjene er informasjon brukt sammen med andre tiltak for å bedre sikkerhet, framkommelighet eller miljø i veitrafikken. Dette synes å være en effektiv måte å bruke informasjon på, men gjør det samtidig vanskelig å skille effekt av informasjon fra effekt av de andre tiltakene som inngår i "tiltakspakkene". Alle kampanjene er evaluert - de fleste ganske grundig, men det er stor variasjon i mengde, type og kvalitet av evalueringene. Dette viser at Vägverket legger vekt på evaluering. Av hensyn til effektiv ressursbruk og muligheter for forbedring av virksomheten bør Vägverket vurdere hva de ønsker med evaluering og etablere systematiske krav til evaluering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger