Du er her

Evaluering av transportdemonstratorprosjektet

Forfattere: Torhild L. Barlaup
Rapportnr: 1083/1997
Språk: Norwegian

Evalueringen av erfaringene til syv brukere i Transportdemontrator-prosjektet viser at et overveiende flertall har realisert eller forventer å realisere betydelige gevinster ved å investere i systemløsninger for IT i planlegging og styring av sine transporter. De har tatt i bruk ulike former for ruteoptimalisering eller flåtestyring med bruk av elektroniske kart, adresser og veginformasjon samt mobil datakommunikasjon og/eller GPS. De viktigste resultatene er: - Kort tilbakebetalingstid - Effektivisering av kjøretøyparken - Betydelige kostnadsbesparelser - Omsetningsvekst - Hevet kvalitet på tjenesten: Økt kundeservice - Bedre oversikt og dokumentering av transportvirksomheten. - Strategiske fordeler – økt konkurranseevne

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger