Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av trafikksikkerhetstiltaket "ikke tøft å være død"

Evaluering av trafikksikkerhetstiltaket "ikke tøft å være død"

Forfattere: Inger Synnøve Moan, Pål Ulleberg
Rapportnr: 872/2007
ISBN: 978-82-480-0716-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0717-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Målet med undersøkelsen var å evaluere forestillingen ”Ikke tøft å være død”, som høsten 2005 ble vist ved ungdomsskoler i tre fylker i Norge. Hensikten med forestilingen er å bevisstgjøre ungdom om ulykkesrisiko i trafikken og å skape gode holdninger til trafikksikkerhet. Evalueringen viste at elevene generelt vurderte kampanjen positivt og at de tenker annerledes rundt trafikksikkerhet, men at forestillingen og gruppearbeid/diskusjoner før og etter forestillingen ikke bidro til signifikante endringer i elevenes holdninger, intensjoner eller atferd.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger