Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av tiltakspakke 2000 i Hedmark, SMAT - prosjektet

Evaluering av tiltakspakke 2000 i Hedmark, SMAT - prosjektet

Forfattere: Unni B Lodden
Rapportnr: 682/2003
ISBN: 82-480-0383-3
Språk: Norwegian

Hedmark fylkeskommune fikk i år 2000 tilskudd fra Samferdselsdepartementet til en tiltakspakke som i første rekke består av infrastrukturtiltak ved fem av jernbanestasjonene i Hamar-regionen samt innføring av et elektronisk ruteinformasjonssystem. TØI har evaluert effektene av tiltakene, og resultatene er ganske positive. Togpassasjerene setter stor pris på utbedringer av parkerinsplasser, sykkelparkering, bussoppstillingsplasser og ikke minst den estetiske opprustingen på stasjonsområdene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger