Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av Sida-støtten til Global Road Safety Partnership - Sluttrapport

Evaluation of the Sida Support to the Global Road Safety Partnership - Final Report

Forfattere: Henning Lauridsen, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 724/2004
ISBN: 82-480-0433-3
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten
Summary

Global Road Safety Partnership (GRSP) er et globalt partnerskap av privat sektor, NGO og myndigheter som arbeider for bærekraftig reduksjon av antallet veitrafikkulykker i utviklingsland. Organisasjonen, som ble startet i 1989, har et globalt sekretariat og nasjonale komiteer i foreløpig 10 land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa. Gjennomgangen av GRSPs aktiviteter viste at disse er relevante og retter seg mot global og nasjonal trafikksikkerhet på en meningsfull måte. Generelt fremtrer GRSP som en effektiv organisasjon, selv om enkelte svakheter finnes. Evalueringen konkluderer at GRSP har utviklet seg positivt. Med forstsatt støtte fra partnerne og tilpasninger i arbeidsmåten, har organisasjonen et godt potensial til å utvikle seg videre og ta opp de utfordringer som må takles for å kunne løse den globale trafikksikkerhetskrisen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger