Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av samordnet arealbruks- og transportplanlegging med bærekraft som mål

Evaluering av samordnet arealbruks- og transportplanlegging med bærekraft som mål

Forfattere: Harald Minken, Hanne Samstad
Rapportnr: 686/2003
ISBN: 82-480-0389-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I EU-prosjektet PROSPECTS (http://www-ivv.tuwien.ac.at/projects/prospects.html) har vi utarbeidet en håndbok for beslutningstakere og en metodehåndbok i samordnet arealbruks- og transportplanlegging med bærekraftighet som mål. Vi har også bygd opp et nettsted som skal gi vegledning om virkemidler (http://www.transportconnect.net/konsult/index.html). Rapporten gjør greie for operasjonaliseringen av bærekraftbegrepet i PROSPECTS og mulige tilnærminger til planlegging og evaluering av bærekraftighet på grunnlag av det.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger