Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av pilotprosjektet Elskedeby i Oslo: Kunnskapsgrunnlag for utvikling av regelverk knyttet til samleterminaler

Evaluering av pilotprosjektet Elskedeby i Oslo: Kunnskapsgrunnlag for utvikling av regelverk knyttet til samleterminaler

Forfattere: Sidsel Ahlmann Jensen, Tale Ørving, Petr Pokorny, Marianne Knapskog, Linda Ager-Wick Ellingsen
Rapportnr: 1870/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1913-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Gjennom pilotprosjektet Elskedeby i Oslo har Posten og Ragn-Sells redusert klimagassutslipp med over 94 %. Bydistribusjon skjer med elkjøretøy fra en sentrumshub. Logistikkeffektiviteten er lavere enn forventet, men kan forbedres gjennom flere felles kunder, bedre integrasjon av mindre kjøretøy i logistikksystemet og økt godsvolum. En stor andel godskjøretøy generelt er registrert med ulovlig opphold og hastigheter i Torggata. Testing av geofencing for å håndheve fartsgrenser har vært vellykket. Med en samleterminal for Torggata kan antall kjøretøy reduseres med 80 prosent og arealbeslag reduseres med 45 prosent, gitt visse forutsetninger. Reguleringer som gir samleterminalkjøretøy eksklusiv adgang til gågater deler av døgnet, kombinert med strengere håndheving av adgangs- og hastighetsbegrensninger, vil kunne øke trafikksikkerheten og redusere ulovlig kjøring, antall kjøretøy og antall store kjøretøy i gågater, samt øke sannsynligheten for etablering av en samleterminal. Transportører kan få økt effektivitet ved å levere til en samleterminal i stedet for selv å frakte varer helt frem til sluttkundene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger